Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

AKTUALITYDrahí veriaci, od 19.4.2021 sú znovu povolené verejné bohoslužby 1 osoba na 15 m2. Žial náš chrám v Trnave je veľmi malý a preto v ňom môže byť minimum veriacich. Pokiaľ chcete byť účastní na bohoslužbách je potrebné sa telefonicky informovať, či je to ešte možné.
Nakoľko sa blíži najväčsí sviatok cirkevného roku PASCHA - je pochopiteľné, že mnohí chcete byť úcastní paschálnych bohoslužieb. Žiaľ kvôli pretrvavajúcim opatreniam to znovu nebude možné, kvôli obmedzenej kapacite v cháme.
Chrám však bude počas celej nedele PASCHY - 2.5.2021  otvorený a budete sa môcť pomodliť,prijať Sv. Eucharistu  a nechať si posvätiť paschálne pokrmy.

Progam individuálneho posvätenie paschálnych pokrmov v deň PASCHY  - 2.5.2021
освящение куличей 2.5.2021
Освећење ускршњих јела 2.5.2021
10:00 hod
10:30 hod
11:00 hod
14:45 hod

Chrám sa zatvára o 15:45 hod


Drahí veriaci, sme Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku.  Platia u nás pravidlá a tradície našej autokefálnej cirkvi. Úctivo vás  prosím o ich dodržiavanie a nezavádzanie vašich zvyklosti, ktoré  nesiete z krajiny vášho pôvodu v našej cirkevnej obci a chráme. V  prípade otázok a pochybností som vám k dispozícií mimo hodín bohoslužby.  
 
Ďakujem.

 
Драги верници, ми смо Православна црква у чешким земљама и Словачкој. Код нас се поштују правила и традиције наше самосталне цркве. С пуно поштовања вас молим да их се придржавате и да не уводите ваше обичаје, које доносите из државе вашег порекла у нашу црквену заједницу и храм. За сва питања и недоумице стојим вам на располагању ван времена богослужења.
 
Хвала.

Velkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho


Hospodin a Vládca môjho života,
nedaj mi ducha prázdnoty,
skľúčenosti, panovačnosti
a prázdnovravnosti.

Daruj mi, svojmu služobníkovi,
ducha čistoty, pokory,
trpezlivosti a lásky.

Ó, Hospodine, Kráľ!
Daj, aby som videl svoje hriechy
a neodsudzoval svojho brata,
lebo si blahoslavený na veky vekov.
Amin.MODLITBA V ČASE EPIDÉMIE

Hospodine, Bože náš! Vyslyš z výsosti Tvojho svätého Trónu nás hriešnych a nehodných Tvojich služobníkov, ktorí sme sa prehrešili proti Tvojej dobrotivosti a oddialili od seba Tvoje milosrdenstvo. Netrestaj nás, Tvojich služobníkov, ale odvráť od nás Tvoj strašný hnev, ktorý nás spravodlivo postihol. Zastav tento zhubný trest, oddiaľ Tvoj hrozný meč, ktorý nás neviditeľne a predčasne zráňa. Zľutuj sa nad Tvojimi nešťastnými a slabými služobníkmi a neodsúď na smrť naše duše, ktoré sa v pokání s utrápeným srdcom a slzami utiekajú k Tebe, milosrdnému Bohu, ktorý vníma naše prosby a prináša zmeny. Lebo tebe jedinému náleží zmilovať sa a spasiť, Bože náš, a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždy, až na veky vekov. Amen

 

 

 

 

 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky