Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Pravoslávna cirkevná obec v Trnave
Православная церковная община в Трнаве
Православна црквена општина у Трнави
Ορθόδοξη ενορία Τρναβα
Orthodox parish in Trnava
Prejsť na obsah


Modlitba sv. Efréma Sýrskeho  

Hóspodi i Vladýko životá mojehó, duch prázdnosti, unýnija,
ľubonačálija, i prazdnoslóvija ne dažď mí.

Dúch že cilomúdrija, smirenomúdrija, terpínija, i ľubvé darúj mí,
rabú tvojemú.

Jéj Hóspodi Carjú, darúj mí zríti mojá prehrišénija, i ne
osuždáti bráta mojehó, jako blahoslovén jesí vo víki vikóv, amíň.
                                                                                     

Hospodin a Vládca môjho života, odožeň odo mňa ducha prázdnoty,
skľúčenosti, panovačnosti a prázdnovravnosti.

Daruj mi, svojmu nehodnému služobníkovi, ducha čistoty, pokory,
trpezlivosti a lásky.

 Hospodine, Kráľu! Daj, aby som videl svoje hriechy a neodsudzoval
svojho brata, lebo si blahoslavený na veky vekov.
Amiň.
Drahí veriaci, sme Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku. Platia u nás pravidlá a tradície našej autokefálnej cirkvi. Úctivo vás prosím o ich dodržiavanie a nezavádzanie vašich zvyklosti, ktoré nesiete z krajiny vášho pôvodu v našej cirkevnej obci a chráme. V prípade otázok a pochybností som vám k dispozícií mimo hodín bohoslužby.
Ďakujem.

Драги верници, ми смо Православна црква у чешким земљама и Словачкој. Код нас се поштују правила и традиције наше самосталне цркве. С пуно поштовања вас молим да их се придржавате и да не уводите ваше обичаје, које доносите из државе вашег порекла у нашу црквену заједницу и храм. За сва питања и недоумице стојим вам на располагању ван времена богослужења.
Хвала.

Дорогие верующие, мы Православная церковь чешских земель и Словакии.  В нашей автокефальной церкви особенная традищия и правила. Просим вас соблюдать их и не вводить свои обычаи, которые приняты в вашей стране в нашу цекрковную общину и храм. В случае вопросов и сомнений, обращайтесь на меня после окончания богослужений.
Спасибо за понимание.

Podoba exteriéru chrámu po rekonštrukcii
Návrat na obsah