Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Pravoslávna cirkevná obec v Trnave
Православная церковная община в Трнаве
Православна црквена општина у Трнави
Ορθόδοξη ενορία Τρναβα
Orthodox parish in Trnava
Prejsť na obsah


AKTUALITY - ВЕСТИ - НОВОСТИVyhlásenie najvyšších predstaviteľov Pravoslávnej cirkvi na Slovensku k útoku na premiéra SR

So  znepokojením a bolesťou sme dnes prijali správu o atentáte na predsedu  vlády Slovenskej republiky. Ide o hrozný, neprijateľný a nepochopiteľný  čin, ktorý ostro odsudzujeme. Ako kresťania sa na každej bohoslužbe  modlíme za našu krajinu, jej predstaviteľov a všetok ľud, ktorý v nej  žije. V tejto chvíli k našim zvyčajným prosbám pripájame modlitby za  záchranu života a skoré uzdravenie jedného z najvyšších predstaviteľov  Slovenskej republiky – premiéra Roberta Fica. O túto modlitbu prosíme  všetkých duchovných a veriacich Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a  pozývame k nej i všetkých, čo nepovyšujú hodnotu svojho názoru nad cenu  ľudského života a pamätajú na slová nášho Spasiteľa: „Všetci, čo sa  chytajú meča, mečom zahynú" (Mt 26, 52).
 

 
+ Rastislav
 
arcibiskup prešovský a Slovenska, metropolita českých krajín a Slovenska
 

 
+ Juraj
 
arcibiskup michalovsko-košický
 

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Drahí veriaci, sme Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku. Platia u nás pravidlá a tradície našej autokefálnej cirkvi. Úctivo vás prosím o ich dodržiavanie a nezavádzanie vašich zvyklosti, ktoré nesiete z krajiny vášho pôvodu v našej cirkevnej obci a chráme. V prípade otázok a pochybností som vám k dispozícií mimo hodín bohoslužby.
Ďakujem.

Драги верници, ми смо Православна црква у чешким земљама и Словачкој. Код нас се поштују правила и традиције наше самосталне цркве. С пуно поштовања вас молим да их се придржавате и да не уводите ваше обичаје, које доносите из државе вашег порекла у нашу црквену заједницу и храм. За сва питања и недоумице стојим вам на располагању ван времена богослужења.
Хвала.

Дорогие верующие, мы Православная церковь чешских земель и Словакии.  В нашей автокефальной церкви особенная традищия и правила. Просим вас соблюдать их и не вводить свои обычаи, которые приняты в вашей стране в нашу цекрковную общину и храм. В случае вопросов и сомнений, обращайтесь на меня после окончания богослужений.
Спасибо за понимание.

Podoba exteriéru chrámu po rekonštrukcii
Návrat na obsah