Prečo na nás Hospodin dopúšťa choroby ? - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Pravoslávna cirkevná obec v Trnave
Православная церковная община в Трнаве
Православна црквена општина у Трнави
Ορθόδοξη ενορία Τρναβα
Orthodox parish in Trnava
Prejsť na obsah

Prečo na nás Hospodin dopúšťa choroby ?


        Hospodin na nás dopúšťa choroby: - za hriechy - pre ich vykúpenie, na zmenu skazeného spôsobu života, na uvedomenie si tejto skazenosti a pochopenie toho, že pozemský život je iba krátkym okamihom, po ktorom nasleduje večnosť. A aká bude naša večnosť, to závisí iba od nášho života na zemi.
       Deti často ochorejú za hriechy rodičov (predkov), aby žiaľ zničil ich nezmyselný život. Prinútil nás zamyslieť sa nad sebou a zmeniť sa, zbaviť sa utrpenia a nedostatkov.
       Chorieme aj pre našu pokoru a aby sme nekonali  zlé a zhubné skutky. Raz Isus Christos išiel s učeníkmi po ceste a Apoštoli uvideli beznohého človeka od narodenia. Sedel pri ceste a žobral. Učeníci sa opýtali: „Prečo nemá nohy?“ Christos odvetil: „Keby mal nohy, ohňom a mečom by prešiel celú zem."
Pričasto nás Hospodin vytrhuje chorobou zo všedného chodu života, chrániac nás od skutočnej biedy, malou nepríjemnosťou nás zbavuje od väčšej nepríjemnosti.
       Mnohé choroby vznikajú pôsobením zlých (nečistých) duchov. Pri tom symptómy démonických napadnutí sú veľmi zhodné s existujúcou chorobou. Z Evanjelia vieme, že Hospodinom uzdravená skľúčená žena (Lk. 13; 11-26) nebola posadnutá, ale príčinou jej choroby bolo pôsobenie zlého ducha. V takých prípadoch je lekárska veda bezmocná a uzdravenie prichádza iba silou Božou, vyháňajúcou ducha zloby.
Kresťanský prístup k chorobám sa prejavuje v pokornom prijatí vôle Božej, v pochopení svojej hriešnosti a tých hriechov, pre ktoré bola na nás dopustená choroba. Uzdravenie je v pokání a zmene života.
 Modlitba, pôst, milosrdenstvo a iné cnosti obmäkčujú Hospodina, a On nám posiela uzdravenie. Keď ideme k doktorovi, tak prosíme o Božie blahoslovenie (požehnanie) na liečbu a oddáme im telo, ale nie dušu.
Návrat na obsah