Slovo na strastný týždeň - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Pravoslávna cirkevná obec v Trnave
Православная церковная община в Трнаве
Православна црквена општина у Трнави
Ορθόδοξη ενορία Τρναβα
Orthodox parish in Trnava
Prejsť na obsah

Slovo na strastný týždeň

   Milovaní v Christu bratia a sestry. Zavŕšili sme veľkú 40-tnicu, včera sme boli svedkami Vchodu Christa do Jeruzalema a od dnes budeme každý deň svedkami inej udalosti, ktoré sa zavŕšia v nedeľu, kedy nám bude zjavené veľké tajomstvo Vzkriesenia Spasiteľa. Ešte pred tým nás však čaká tento strastný týždeň. Týždeň, ktorý bude pre mnohých veľmi ťažký, pretože budeme svedkami udalosti, ktoré v srdci kresťanov vyvolávajú mnohé otázky a možno výčitky, prečo musel Christos zomrieť. Pre iných bude ťažký preto, lebo bohoslužby, ktoré sú s týmito udalosťami spojené sú dlhé a pre telo vyčerpávajúce. No keď sa celým srdcom zahĺbime do bohoslužobných textov a prenesieme svoju myseľ do Jeruzalema uvidíme pred sebou Christa presvätú Bohorodičku, apoštolov, Nikodíma, Jozefa z Arimateje a všetkých učeníkov a tých, ktorí boli prítomní na týchto udalostiach.
   Od dnešného dňa až do stredy spievame na Utreni  "Hľa ženích prichádza o polnoci, blažený je sluha, ktorý bdie, no nedôstojný je ten, ktorého nájde v spánku. Chráň sa moja duša, a nezaťažuj sa spánkom, aby si nebola predaná smrti a nepostavila si sa mimo kráľovstva, no vzpruž sa a volaj. Svätý, Svätý, Svätý si Bože, modlitbami Bohorodičky, zmiluj sa nad nami".
   A práve teraz v tieto posledné dni našej duchovnej prípravy pred sviatkom Vzkriesenia nás cirkev ešte viac nabáda k bdelosti a pozornosti. Nikto z nás nevie bratia a sestry, kedy príde koniec. Nikto nevie dňa ani hodiny. Nikto z nás nemôže povedať, že má ešte čas na pokánie, že ešte stále môže hrešiť a potom neskôr sa kajať. Pretože stačí minúta, niekedy aj sekunda a všetky naše plány, všetky naše predstavy a žiadosti sa rozplynú a odrazu sa ocitneme pred Bohom, ktorý sa nás opýta, človeče čo si robil? Kde je tvoja viera, tvoje skutky, kde je tvoja láska, kde je tvoj duchovný príbytok, ktorý si mal budovať počas tvojej pozemskej púte. Aká bude naša odpoveď milovaní bratia a sestry??? Ešte stále máme čas bratia a sestry. Každú minútu, každú sekundu sa môžeme vrátiť späť k Bohu. Christos nás stále volá k sebe. Vystiera k nám svoje ruky, ako to vidíme aj tu na tejto ikone. Učí nás pravde, ktorá je ukrytá v Evanjeliu, vyzýva nás kajajte sa!, poďte ku mne všetci!, Ja som Alfa a Omega, Ja som dobrý pastier. Jeho kniha života je otvorená stále. Pokiaľ sme tu máme stále šancu a milosť u Boha. No príde čas, kedy sa táto kniha zatvorí a vtedy, už budeme musieť vysvetliť sami, prečo sme nepočúvli Boží hlas a kráčali sme cestou tmy a bludu.
   Snažme sa preto aj tieto dni, preniesť svoju myseľ a srdce k Christovi. Buďme podobní aj my Šimonovi Kyrynejskému, a pomôžme niesť Christov kríž, ktorý je tak veľmi zaťažený našimi hriechmi. Buďme podobní tiež sluhovi, ktorí bdie a ktorého ženích nájde bdelého. Nebuďme však podobní figovníkoví, ktorý síce mal listy, no nebolo na ňom žiadneho plodu. Snažme sa prežiť tieto posledné dni pôstu v pokore, láske a modlitbe. Aby sme v ten svätý a radostný veľký deň všetci spoločne a s radosťou privítali v našich srdciach Vzkrieseného Christa.
Amiň, Christos posredí nás.
Návrat na obsah