O pravoslávii - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Pravoslávna cirkevná obec v Trnave
Православная церковная община в Трнаве
Православна црквена општина у Трнави
Ορθόδοξη ενορία Τρναβα
Orthodox parish in Trnava
Prejsť na obsah

O pravoslávii

O Pravoslávii

Východné kresťanstvo, Orthodoxia – ako to jej samotný názov naznačuje – považuje seba za pravú Cirkev Christovu, ktorá sa pri riešení nastávajúcich otázok  riadi Písmom Svätým, apoštolskou Tradíciou a učením siedmych všeobecných snemov. Ku každej dobovej reformácii sa približuje s podozrením deformácie viery. Pravoslávna Cirkev aj napriek tragickému odtrhnutiu sa rímskych katolíkov v roku 1054 a vzniku viacerých protestantských cirkví v XVI. storočí, zostáva bezprostrednou ochrankyňou a dedičkou prvobytnej Cirkvi Christovej.
V celom dnešnom rozdelenom kresťanstve jediným, špecifickým a odlišujúcim znakom Pravoslávia – orthodoxného, východného kresťanstva – je jej podstatná totožnosť s Cirkvou prvých storočí kresťanstva: všeobecná pravoslávna Cirkev zostáva verná duchu, učeniu a organizačnej štruktúre pôvodnej apoštolskej Cirkvi.
Pravoslávni kresťania sa nachádzajú vo všetkých krajinách sveta, ich väčšina však žije v strednej a východnej časti Európy – v Rusku, Gruzínsku, Arménsku, Ukrajine, Moldave, Rumunsku, Srbsku a Čiernej hore, Macedónsku, Bulharsku, Grécku atď., kde tvoria väčšinu obyvateľstva. Dnes sa na celom svete hlási k pravosláviu približne 400 miliónov veriacich.
V Karpatskej kotline, vo Veľkomoravskej ríši a v ranom Uhorsku sa objavilo pravoslávie najprv vďaka byzantským, misiám, z ktorých najvýznamnejšia bola misia sv. Cyrila a Metoda. Neskoršie toto pôvodné obyvateľstvo bolo doplnené od 12. do 17. storočia vo viacerých imigračných vlnách zo súsedných východných a južných krajín ako napr. z Haliče, Valašska a Balkánu. V Slovenskej republike podľa sčítania ľudu z r. 2021 je 50 677 pravoslávnych kresťanov.
Návrat na obsah