O Pravoslávii - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O Pravoslávii

O pravoslávii

Východné kresťanstvo, Orthodoxia - ako to jej samotný názov naznačuje - považuje seba za pravú Cirkev Christovu, ktorá pri riešení nastávajúcich otázok sa riadi Písmom Svätým, apoštolskou Tradíciou a učením siedmych všeobecných snemov, pričom ku každej dobovej reformácii sa približuje s podozrením deformácie viery. Pravoslávna Cirkev aj napriek tragickému odtrhnutiu sa rímskych katolíkov v roku 1054 a vzniku viacerých protestantských cirkví v XVI. storočí, zostáva bezprostrednou ochrankyňou a dedičkou prvobytnej Cirkvi Christovej.

V celom dnešnom rozdelenom kresťanstve jediným, špecifickým a odlišujúcim znakom Pravoslávia
- orthodoxného, východného kresťanstva - je jej podstatná totožnosť
s Cirkvou prvých storočí kresťanstva: všeobecná Pravoslávna cirkev zostáva verná duchu, učeniu a organizačnej štruktúre pôvodnej apoštolskej Cirkvi.
Pravoslávni kresťania sa nachádzajú vo všetkých krajinách sveta, ich väčšina však žije v strednej a východnej časti Európy - v Rusku, Gruzínsku, Arménsku, Ukrajine, Moldave, Rumunsku, Srbsku a Čiernej hore, Macedónsku, Bulharsku, Grécku atď., kde tvoria väčšinu obyvateľstva. Dnes je na celom svete približne 400 miliónov veriacich, ktorí sa hlási k pravosláviu.

V Karpatskej kotline, vo Veľkomoravskej ríši a v rannom Uhorsku sa objavílo pravoslávie najprv dôsledkom byzantských misií, z ktorých najvýznamnejšia bola misia sv. Cyrila a Metoda. Neskôr je toto pôvodné obyvateľstvo doplnené (od 12. do 17. storočia) vo viacerých imigračných vlnách zo susedných východných a južných krajín ako napr. z Haliča, Valašska a Balkánu. V Slovenskej republike je podľa sčítania ľudu z r. 2011, 49 133 pravoslávnych kresťanov.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky