Posvätenie vŕby - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Pravoslávna cirkevná obec v Trnave
Православная церковная община в Трнаве
Православна црквена општина у Трнави
Ορθόδοξη ενορία Τρναβα
Orthodox parish in Trnava
Prejsť na obsah

Posvätenie vŕby

    V sobotu večer pred sviatkom: Vchodu Hospodina do Jeruzalema sa premieňajú pravoslávne chrámy. Veriaci, schádzajúci sa vo veľkom počte na bohoslužbu so sebou prinášajú kvety a vetvičky vŕb, aby sa chráŹmy stali podobnými rozkvitajúcej lúke. Odkiaľ pochádza tento prekrásny zvyk a aký je jeho duchovný význam?
Hospodin Isus Christos vošiel do Svätého mesta niekoľko dní pred Svojím utrpením a smrťou. Tu zavŕšil trojročné Mesiášske pôsobenie. Pre židovský národ, vyvolený Bohom v Starom zákone, bolo nevyhnutné, aby získal priame svedectvo od Samotného Christa o Jeho Božskej Prirodzenosti.. A hľa, Hospodin vchádza do Jeruzalema, sprevádzaný zástupmi národa.
      Ľudia cítiac veľkosť prichádzajúceho v návale sŕdc volali ku Christovi: "Hosanna!" (to znamená "požehnaný") a stlali Mu na cestu zelené palmové vetvy. Oddávna s takýmto triumfom vítali kráľov a veľkých dobyvateľov, a teraz sa v kladení vetiev prejavilo tisíc ročné očakávanie Židov na príchod pozemského Kráľa, ktorý obnoví Dávidov trón. Národ nemohol pochopiť,, že Christovo Kráľovstvo nie je z tohto sveta....
  Odvtedy prešlo skoro dvetisíc rokov, ale my každý rok,, podobne ako obyvatelia Jeruzalema, prichádzame vítať Christa do chrámov s vetvami stromov (cirkevnoslovanský - s "vaijjami" ). U nás palmy nerastú,, a iné stromy sa pre drsnosť podnebia ešte nerozvíjajú, iba vŕby sa pokrývajú nežnými chlpatými púčikmi. Vŕba - symbol jari, prislúcha tomuto obdobiu roka duchovnej obnovy. Skrýva v sebe listy, ale ich, ešte nevypúšťa,, a tým dáva porozumieť, že naša radosť zo sviatku Vchodu Hospodina nie je úplná, ale skrýva v sene počiatky veľkej paschálnej. radosti..
   Posvätenie vŕb býva v čase sviatočnej Bohoslužby. Po čítaní Evanjelia kňazi okurujú vŕby voňavým tymianom, čítajú modlitbu a kropia vetvy svätenou vodou. Zvyčajne sa kropenie opakuje v deň sviatku po Liturgii.
   Posvätené vŕby si prinášame do svojich domov, kde si ich opatrujeme so zbožnou úctou ako znak všade prenikajúcej Božej blahodate do nesledujúceho roka. Potom sa vetvy pália, zamieňajúc za nové,. alebo nimi napĺňajú vankúšik, ktorý kladú pod hlavu zosnulému kresťanovi do hrobu.
Sviatok Vchodu Hospodina do Jeruzalema oddeľuje určitou hranicou štyridsaťdňový Veľký Pôst od Strastného Týždňa, posilňujúc nás pred strašnými dňami Christových Utrpení. Prinášame do chrámu na slávnostnú bohoslužbu vŕby a živé kvety , aby sme počuli radostné slová: “Posväcujú sa tieto vŕby Blahodaťou Najsvätejšieho Ducha a pokropením tejto svätenej vody, v mene Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen!
Návrat na obsah