Vierouka - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PRAVOSLÁVNE  VYZNANIE  VIERY

všeobecnej a apoštolskej CIRKVI  východnej

Preklad: + Tichon komárňanský

S originálom porovnala: Ing. Oľga Gálová

Peter Simeonovič Mohyla    

Narodil sa: 21 Decembera 1596 Moldava

Zomrel: 22 Decembera 1646 Kiev, Ukrajina

Aby sa nestratilo pevné Pravoslávie, prijmite za vodítko sebe a svojim deťom "Pravoslávne vyznanie" Petra Mohylu. Preskúmajte ho pozorne a starostlivo, a čo je tam napísané zachovajte v pamäti pevne, aby ste sami dobre poznali dielo svojej spásy a vedeli, čo treba povedať a ukázať deťom vo vhodnom čase.
prepodobný Amvrósij Optinský

Otázka 2. Prečo má kresťan najprv veriť a až potom konať dobré skutky?
Otázka 3. V čom spočívajú tieto dve povinnosti?
1. časť. O viere
Otázka 4. Čo je viera?
Otázka 5. Koľko článkov má všeobecná a pravoslávna viera?
Otázka 6. Ako znie prvý článok viery?
Otázka 7. Aké učenie je obsiahnuté v tomto článku viery?
Otázka 8. Akú mám mať predstavu o Bohu?
Otázka 9. Keďže Boh je jeden, netreba si myslieť, že je aj jedna Osoba?
Otázka 10. Chcel by som pochopiť tajinu Svätej Trojice trochu jasnejšie?
Otázka 11. Aké sú Božie vlastnosti?
Otázka 12. Aké sú osobné vlastnosti Božie?
Otázka 13. Aké sú podstatné vlastnosti Božie?
Otázka 14. Prečo sú z prvého článku viery vypustené ostatné vlastnosti a je uvedená iba: "Vševládca"?
Otázka 15. Ak Boh je nekonečný a všadeprítomný, tak prečo sa hovorí, že On žije na nebesiach a prednostne na niektorých známych miestach zeme?
Otázka 16. Keď podľa tvojich slov jedine Bohu prináleží všetko vedieť, aj skryté aj zjavné, tak potom akým spôsobom to vedia aj ľudia - proroci a anjeli?
Otázka 17. Sú aj iné vlastnosti, jedine Bohu prináležiace?
Otázka 18. V tomto článku sa nachádza slovo Stvoriteľ; skutočne je Boh Stvoriteľom všetkých vecí?
Otázka 19. Keďže Boh najprv stvoril anjelov, akú máme mať o nich predstavu?
Otázka 20. Na koľko skupín sa delia anjeli?
Otázka 21. Čo máme vedieť o zlých anjeloch?
Otázka 22. Čo máme vedieť o ostaných stvoreniach?
Otázka 23. Aký bol stav nevinnosti človeka, alebo jeho čistoty a bezhriešnosti?
Otázka 24. Všetci ľudia sú podrobení tomuto hriechu?
Otázka 25. Keď Boh vedel, že Adam zhreší, prečo ho stvoril?
Otázka 26. Keď Boh vedel všetko predtým než stvoril svet, znamená to, že všetko predurčil tak, aby aj dobré aj zlé nemohlo byť inak, len ako to je?
Otázka 27. Čo je sloboda?
Otázka 28. Keď sa ľudia rodia v stave hriešnosti, či iba telo pochádza zo semena Adamovho alebo s ním aj duša?
Otázka 29. Keďže Boh je Stvoriteľ všetkého, nemá sa aj starať o všetko?
Otázka 30. Je jedno a to isté v Bohu - predvídanie, predurčenie a prozreteľnosť?
Otázka 31. Čo sa ešte naučíme z tohto článku viery o Bohu a tvoroch?
Otázka 32. Ktorý je druhý článok viery?
Otázka 33. Čomu učí pravoslávnych tento článok viery?
Otázka 34. Čo znamenajú slová - Isus Christos, uložené v tomto článku?
Otázka 35. Prečo sa nazýva Syn Boží jednorodeným?
Otázka 36. Čo znamenajú slová: Svetlo zo Svetla?
Otázka 37. Ktorý je tretí článok viery ?
Otázka 38. Čomu nás učí tento článok viery ?
Otázka 39. Po tretie čomu nás učí tento článok viery?
Otázka 40. Čo ešte obsahuje tento článok?
Otázka 41. Čo si máme myslieť o tomto pozdrave?
Otázka 42. Aké učenie obsahuje tento pozdrav?
Otázka 43. Ktorý je štvrtý článok viery?
Otázka 44 Čomu nás učí tento článok?
Otázka 45. Po druhé čo obsahuje tento článok?
Otázka 46 Po tretie čomu nás učí tento článok?
Otázka 47. Po štvrté čomu nás učí tento článok?
Otázka 48. Po piate o čom hovorí tento článok?
Otázka 49. Keď sme o tomto hovorili, zrodila sa vo mne túžba vedieť, kde sa nachádzala duša Christova po smrti, pred vzkriesením?
Otázka 50. Po šieste čo obsahuje tento článok a čomu nás učí?
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky