Sila spasenia v znamení kríža - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Sila spasenia v znamení kríža

Každý z nás sa určite modlí k Bohu nielen, keď príde do chrámu, ale prosí a ďakuje Mu za pomoc aj doma , v práci , či škole . Okrem vyslovovania modlitieb bozkávame sväté ikony , pálime pred nimi sviečky , lampady , robíme veľké, či malé poklony. Avšak veľmi často a skoro pri každom tomto úkone sa žehnáme. Žehnať sa svätým krížom má pre každého kresťana veľký význam . Svätý kríž od nás odháňa nepriateľov, démonov . Zbavuje nás zlých myšlienok a nešťastia . Ale ak chceme , aby svätý kríž mal takúto moc ,musíme sa žehnať správne. Nesmieme sa ponáhľať , lebo potom to vyzerá tak, akoby sme odháňali od seba muchy, alebo komáre.Pri správnom žehnaní by sme mali mať zložené tri prsty pravej ruky k sebe, tri prsty symbolizujú sv. Trojicu : Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý . A dva prsty zložené k dlani. Dva prsti symbolizujú dva prirodzenosti Christa: božskú a ľudskú. Pri prežehnávaní prikladáme ruku najprv na čelo , aby sa posvätil  náš rozum a myseľ. Potom na hruď na posvätenie našich želaní a citov a nakoniec na pravé a ľavé rameno na posvätenie našej sily. Miernym úklonom pri žehnaní vyjadrujeme svoju pokoru pred Bohom. Takto sa kresťania žehnajú už od dávnych  čias . O tom nám svedčí nasledujúci príbeh.V monastieri v meste Kyjev sa dodnes uchovávajú ostatky mnohých svätých , medzi ktorými je aj svätý Spiridon , ktorý zomrel v 12.st . Ešte pred koncom svojho života sa prežehnal a jeho prsty sú zložené v práve tak, ako ich skladáme my dnes . Sú tak tuho spojené, že zložiť ich inak je nemožné. O tom, že svätý kríž pomáha a zachraňuje kresťanov svedčia aj nasledujúce príbehy.
Prepodobný pustovník menom Dorotej , ktorý svoj život viedol v pôste , modlitbe a pracovitosti , poslal svojho poslušníka priniesť vodu zo studne. keď však poslušník prišiel k studni , uvidel tam jedovatého hada. Veľmi sa preľakol a bál sa nabrať vodu zo studne. Zo strachom pribehol k prepodobnému a povedal: „Otče ! V studni je had ,my  asi zomrieme. “ Prepodobný Dorotej sa zasmial, pokrútil hlavou a povedal: „No a keby sa zo zlého úmyslu diabla zjavil had v každej studni a rieke , nepil by si z nich ? “ Keď to dopovedal, prišiel k studni, nabral z nej vodu a prežehnal ju. Napil sa z nej a pritom povedal: „ Kde je kríž, tam nemá silu diabol!“

Ďalší pekný príbeh nám hovorí o prepodóbnom Joanikitovi, ktorý ako mládenec pásol stádo svojho otca. Veľmi rád sa modlil, preto často nechával svoje stádo a hľadal tiché miesta, kde by sa v pokoji mohol modliť. Stále keď odchádzal modliť sa, vždy svoje stádo prežehnal . Takto sa stádo nerozchádzalo. Dokonca ani zver, či zlodeji sa ho nedotkli, pokiaľ sa Joanikit nevrátil .

Svätý Ján  Zlatoústy hovorí o znamení kríža nasledovne: „ Kríž je pevný múr, silná nepremožiteľná zbraň, opora bohatých, bohatstvo biednych .Kríž je záchranou ponížených , ochranou slabých ,základ dobrodincom. Je znamením zvláštnym a udivujúcim ! Keď sa chudobný pomodlí a prežehná, jeho dom sa obohatí . Kto leží v posteli chorý, alebo trpí inou bolesťou, toho Isus Christos zachráni hneď v tej chvíli ako Ho o to poprosí.“

Keď budeš často dávať znak na svoje čelo a srdce žehnaním sa, vtedy od teba utečú všetci démoni, pretože sa veľmi boja tohto svätého znamenia.(prepodóbny Níl podvižnik) „Áno, taká veľká je sila znamenia kríža“preložené z knihy: Domašnije poučenija: cerkov kovčeh spasenija. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky