Roždestvo Isusa Christa - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Roždestvo (Narodenie) Isusa Christa


Hospodin náš Isus Christos, pravý Boh a pravý človek sa narodil Presvätej Deve Márii v judejskom meste Betleheme.
Predtým bohabojný Jozef zbadal, že Mária je tehotná. Toto zistenie v ňom vyvolalo veľké pochybnosti a smútok, lebo si myslel že nedodržala sľub čistoty. Vo veľkých rozpakoch sa bohabojný starec sám seba pýtal: "Ako sa to mohlo stať? Nemal som s ňou nič, a ani myšlienkami som nezhrešil proti nej, a predsa je tehotná. Kto ju zneužil? A čo mám robiť, to neviem! Mám ju obviniť z porušenia zákona? Keď ju obviním, ukameňujú ju podľa Mojžišovho zákona, a ja budem mučiteľom, ktorý ju vydal na smrť. Čo mám robiť? V skrytosti jej odpustím a nech si ide kam chce." Keď si to pomyslel, zrazu sa mu vo sne zjavil anjel Hospodinov a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju ženu."
V tom čase rímsky cisár, Augustus, vládnuci aj nad Judeou, oznámil sčítanie ľudu. Každý sa musel zapísať v tom meste, odkiaľ pochádzal jeho rod. Jozef a Mária pochádzali z Dávidovho rodu, a tak museli odísť z Nazaretu do Betlehema. Keď sa už približovali k mestu Bohorodička pocítila príchod Spasiteľa. Jozef začal hľadať nocľah, kde by Bohorodička mohla priviesť na svet Dieťatko. Nenašiel nič, lebo v meste bolo veľa ľudí, ktorí sa prišli zapísať. Obsadené boli nielen všetky hotely, ale aj celé mesto. Jozef a Mária sa nakonie uchýlili v jaskyni, lebo sa už blížila noc. Jaskyňa slúžila pre dobytok, a práve v nej Presvätá Bohorodička modliac sa k Bohu bez bolestí porodila nášho Hospodina a Spasiteľa Isusa Christa. Tento pôrod prebehol bez zvyčajnej pomoci pôrodnej babice. Sama rodila a sama aj povila Dieťatko. Takto poslúžila Novonarodenému Bohu a položila ho do jasličiek. Práve tak a presne tu, v skromných a úbohých podmienkach, v nočnom tichu sa uskutočnil tento predivný zázrak.
Prví sa o udalosti dozvedeli pastieri, ktorí neďaleko pásli svoj dobytok. Odrazu sa pred nimi zjavil anjel Boží a Svetlo Hospodinovo ich ožiarilo. Pastieri sa naľakali. Anjel im povedal: "Nebojte sa, ja vám zvestujem veľkú radosť, ktorá nebude iba pre vás, ale aj pre všetkých ľudí. Teraz sa v meste Dávidovom narodil Spasiteľ. A tu je znamenie: nájdete Dieťatko povité v plienkach a ležiace v jasliach."
Len čo to Anjel povedal pastierom, zjavilo sa veľké množstvo anjelov. Oslavovali Boha a spievali: "Slava vo vyšnich Bohu, i na zemli mir, i v čelovicich blahovolenije." Keď anjeli zmizli pastieri jeden druhému riekli: "Poďme do Betlehema a pozrime sa čo sa tam stalo, čo nám zjavil Hospodin."
Ponáhľajúc sa prišli do jaskyne a uvideli tam Máriu, Jozefa a Dieťatko ležiace v jasliach. Poklonili sa Dieťatku a rozpovedali, čo videli a počuli od anjelov. Mária uchovala vo svojom srdci všetky ich slová.
Na ôsmy deň po narodení Spasiteľa Jeho Matka s Jozefom, podľa zákona, dali Dieťatku meno Isus, ktoré bolo zjavené Hospodinom cez anjela.
Sviatok Roždestva (Narodenia) Isusa Christa je sviatkom zmierenia človeka s Bohom. Predzvesťou vykupiteľského činu Syna Božieho a obnovenia ľudskej prirodzenosti zničenej prarodičmi ich pádom do hriechu. Nie náhodou je deň Narodenia Isusa Christa druhý najvýznamnejší po dni Voskresenija (Vzkriesenia).
Sviatok Roždestva (Narodenia) Isusa Christa slávime 25. decembra (7. januára).Azy Pravoslavija
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky