Premúdrosť - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Premúdrosť


duchaplné výroky, citáty, myšlienky, názory

*     Biblia je nám daná od Boha skrze Sv. Ducha ako liek pre našu spásu. Odkrýva sa len pre oči viery!    sv. Efrem Syrský

*     Biblické chápanie histórie: pád, oslobodenie a budúca sláva.    J. Meyendorff

*     Lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.    Oz 6,6

*      Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí.    sv. Vasilij Veľký

*     V Cirkvi sme (akoby) na prahu Božieho Kráľovstva.    jm. Augustín

*      Učenie Hospodina znamená vo svojej podstate predovšetkým stvorenie nového človeka.        C. Tresmontant

*    Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.    Antoine de Saint - Exupéry

*      Nestretol som sa ešte nikde s hodnotou, ktorá by bola motivovaná ateizmom. Nepoznám ani jednu - hoc jednoduchú - skladbu či skutok, za ktorým by bolo uvedené: robím tak z lásky k Božej neexistencii.    Max Kašparů

*    Darovanie Svätého Ducha je darom Božieho zmierenia. Boh zadržiava milosť, keď sa hnevá na nás. Neprítomnosť Svätého Ducha je znamením Jeho hnevu.    Svätý Ján Zlatoústy

*    Hospodinova odpoveď „Človek žije nielen z chleba“ ukazuje na prechod zo starozákonnej kliatby „v pote svojej tváre budeš jesť chlieb“ na novú hierarchiu hodnôt, na primát ducha nad hmotou.    P. Jevdokimov

*  Poznať nie je naše rozumové poznanie, ale prístup k podstate poznávaného: STRETNUTIE, SPOLOČENSTVO, JEDNOTA. Všetko ostatné je vedenie o niekom, niečom.    o. Peter Kormaník

*     Sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania.    Rim 10,2

*    Sväte Písma ... ti môžu dať múdrosť na SPÁSU a to VIEROU v Isusa Christa.    2Tim 3,15

*  Kresťanstvo nie je v prvom rade súborom dogiem a morálnych poučiek. Je to predovšetkým samotný Isus Christos. Dobre si povšimnite, že Christos nám nezanechal jediný písaný riadok ako Platón svoje dialógy, neodovzdal nám dosky so zákonmi ako Mojžiš. Nenadiktoval Korán ako Mohamed. Nezaložil náboženskú sústavu ako Budha. Povedal však: "Zostávam s vami až do konca sveta." Práve to je najhlbšia skúsenosť kresťanstva.    o. Alexander Meň

*   Je jeden lekár: Christos a jeden liek: večný život.    Franz Liszt

* Tolerancia neznamená ľahostajnosť. Lebo rešpektovať vieru inak veriaceho vôbec neznamená stotožniť sa s ňou.    V. E. Frankl

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky