Otázka 8 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 8

Akú mám mať predstavu o Bohu?

Máme veriť, že Boh je jeden v Svätej Trojici podľa slov Písma: „Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými skrze všetkých a vo všetkých“ (Ef 4,6); že On, súc blahý a preblahý, Sám v Sebe je predokonalý a preslávny, stvoril z ničoho svet s tým cieľom, aby aj iné tvory, Jeho oslavujúc, mali účasť na Jeho blahosti. Napokon, čo je Boh v Svojej podstate, to nemôže vedieť ani jedno stvorenie, nie iba viditeľné, ale ani neviditeľné, t. j. ani samotní anjeli; pretože vôbec sa nedá porovnať Stvoriteľ so stvorením. Ale pre našu zbožnosť stačí aj to, ako svedčí Cyril Jeruzalemský: „keď my vieme, že máme Boha jedného, Boha jestvujúceho a večného, ktorý vždy je podobný Sebe Samému a je ten istý“ (Ohlásenie 6.) a že okrem Neho niet iného Boha, ako hovorí On Sám skrze proroka: „Ja som prvý, ja som i posledný, okrem Mňa niet Boha“ (Iz 44,6). Aj Mojžiš, napomínajúc izraelský ľud, takto hovorí: „Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin“ (5M 6,4).

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky