Otázka 7 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 7

Aké učenie je obsiahnuté v tomto článku viery?


Tento článok viery obsahuje dvojaké učenie. Za prvé, aby všetci veriaci vyznávali, že Boh je jeden (5M 6, 4), v Trojici Svätej slávený a že v Božstve počiatkom a pôvodom Syna i Svätého Ducha je Otec. Za druhé učí, že tento Trojičný Boh stvoril z ničoho všetko viditeľné a neviditeľné, ako o tom svedčí žalmista: „On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa“ (Ž 32,9).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky