Otázka 3 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 3

V čom spočívajú tieto dve povinnosti?


Spočívajú v troch bohosloveckých cnostiach, a to Viera, Nádej, Láska. Preto aj Vyznanie rozdelíme na tri časti. V prvej časti budeme hovoriť o článkoch Viery; v druhej o Nádeji - modlitbe Hospodinovej a blaženstvách, a v tretej o Božích prikázaniach, ktoré obsahujú Lásku k Bohu a blížnemu.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky