Otázka 2 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 2

Prečo má kresťan najprv veriť a až potom konať dobré skutky?


Preto lebo nikto nemôže vyhovieť Bohu bez viery podľa slov Pavla: „Bez ve^ry nevozmóžno uhodíti [Bóhu]: ve^rovati že podobájet prichoďáščemu k Bóhu, jáko jésť, i vzyskájuščym Jehó mzdovozdáteľ byvájet (Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu: veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo Ho hľadajú)“ (Žid 11,6). Teda k tomu, aby kresťan robil po vôli Bohu a jeho skutky boli Bohom prijaté, za prvé musí mať vieru v Boha a za druhé podľa viery musí usporiadať svoj život.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky