Otázka 16 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 16

Otázka 16.Keď podľa tvojich slov jedine Bohu prináleží všetko vedieť, aj skryté aj zjavné, tak potom akým spôsobom to vedia aj ľudia - proroci a anjeli?
Boh pozná všetky tajomstvá a hĺbky ľudí i anjelov sám od Seba; a nie iba vtedy, keď oni myslia, ale aj pred stvorením sveta, ako hovorí Písmo: «Oči Hospodinove sú desaťtisíckrát jasnejšie ako slnko, vidia všetky cesty ľudské a prenikajú i do skrytých miest» (Sir 23,27-28*). A na druhom mieste:«Lebo Hospodin presne poznal všetko a videl i znamenia vekov: zvestuje to, čo bolo i čo bude a odkrýva stopy toho, čo je skryté» (Sir 42,18-19). Aj Ján v Zjavení:«Som spytovateľom ľadvín a sŕdc a odplatím vám každému podľa vašich skutkov» (Zj 2,23). Ale anjeli a ľudia, keď spoznajú niekedy skrytú budúcnosť, oni to spoznajú podľa Božieho zjavenia a o tom svedčí Písmo:«Boh odhaľuje, čo je hlboké a skryté» (Dan 2,22). Takto Boh zjavil Elizejovi, čo prevzal jeho sluha Gécházi tajne od Naamána (4Kr. 5,26); ako aj apoštolovi Petrovi o Anániášovi i Zafire (Sk 5,11). Takéto videnie mali aj všetci proroci.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky