Otázka 15 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 15

Otázka 15.Ak Boh je nekonečný a všadeprítomný, tak prečo sa hovorí, že On žije na nebesiach a prednostne na niektorých známych miestach zeme?
Toto sa nehovorí preto, žeby nebo alebo Sion alebo akési iné miesto mohlo pojať do seba nehmotné a beztelesné Božstvo - Boh nezaujíma nijaké miesto, a sám pre Seba je miestom. Ale keďže On pôsobí v týchto miestach zvláštnym spôsobom, a keďže Jeho pôsobenie i blahodať sa nám tam javí očividnejšie a mnohonásobnejšie, hovorí sa, že On žije tam. Napríklad ako hovorí svätý Damaský:«Na nebesiach: pretože tam sú anjeli, ktorí tvoria Jeho vôľu a stále Ho oslavujú. Na zemi: lebo na nej žil v tele s ľuďmi. V svätej Cirkvi: keďže v nej je prednostne podávaná Jeho blahodať verným a zvestovaná Jeho sláva. Obdobne aj každé miesto, na ktorom akýmsi spôsobom sa odkrýva Božia blahodať, sa nazýva Jeho miestom» (1. kniha, 16. kap.).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky