Otázka 12 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 12

Otázka 12. Aké sú osobné vlastnosti Božie?
Osobné vlastnosti božské sú tie, ktorými Osoby Svätej Trojice sa tak líšia jedna od druhej, že jedna osoba nemôže byť druhou. T.j. Osoba Otca nie je Osoba Syna, lebo Otec sa nerodil od nikoho, kým Syn sa rodil od Otca podľa prirodzenosti pred vekmi ako hovorí Písmo: „Pred zornicou som ťa z lona rodil“ (Ž 109,3). Teda Otec, Syn a Duch Svätý, nerodený, rodený a vychádzajúci - rozlišujú v Božstve Osoby a nie podstatu, ktorá je nerozdielna sama o sebe a oddeľuje sa iba... (v origináli z r. 1836 prerušený text - red.) zo stvorenia rodené a nerodené nemôže byť jednou osobou. Obdobným spôsobom treba myslieť aj o Svätom Duchu: On vychádza z podstaty a prirodzenosti Otcovej bezpočiatočne t.j. večne a je súpodstatný s Otcom i Synom. Ale líši sa od Otca osobnou vlastnosťou: pretože od Neho vychádza; líši sa aj od Syna: pretože On má bytie od Otca nie rodením ako Syn, ale vychádzaním od toho samého Otca. Syn a Duch Svätý majú jednu podstatu: pretože obe tieto Osoby sú z jednej Otcovej prirodzenosti. Oni sú súpodstatní s Otcom, pretože sú z Jeho podstaty. O tom Gregor Bohoslovec takto hovorí: „Syn a Duch Svätý majú to spoločné, že aj jeden aj druhý z týchto dvoch Osôb je od Otca. Vlastnosťou Otca je to, že On je nerodený: Syna, - že je rodený; Ducha Svätého, že vychádza“ (Slovo 23). Okrem toho osobnou vlastnosťou Syna je celé dielo vtelenia; lebo ani Otec neprijal telo, ani Duch Svätý. Hľa akým spôsobom nás učí svätá, všeobecná a apoštolská Cirkev veriť a vyznávať jedného Boha podľa podstaty v troch Osobách! O tomto pozri dielo prvého Nikejského a druhého Konštantínopolského všeobecného snemu.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky