O viere - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O viere

Sme  veriacimi ľuďmi, lebo  veríme  v  Hospodina ako  svojho Stvoriteľa a Spasiteľa. Čo znamená  veriť? Z každodenného  života poznáme, že  veriť znamená prijímať  za pravdu to, čo  počujeme od svojich blížnych, a to preto, že ich považujeme za ľudí pravdovravných.
Veriť  však  znamená  ešte  aj  veriť  v  niekoho. Napríklad, veríme, že  sa naši rodičia budú o nás aj naďalej starať. Veríme priateľovi, že nás nesklame v našom priateľstve.
Veriť znamená ešte aj vo svoje alebo aj v niečie schopnosti. Tak napríklad veríme, že dokážeme vypracovať školské úlohy, alebo veríme,  že nejaký  náš priateľ  či športovec  zvíťazí vo  svojom zápase.
Veriť  v Hospodina  znamená prijať  za pravdu  to, že Hospodin stvoril svet a  človeka, že je  Pánom nad naším  životom a smrťou,  že je našim  Spasiteľom, láskavým  Otcom, ktorý  nás nekonečne  miluje, pomáha  nám v  šťastí i  v nešťastí  a je našim najzodpovednejším priateľom,  ktorý nás  nikdy  nesklame,  a preto  svojím životom, skutkami  a  modlitbou  máme  mu   ďakovať  za  jeho  lásku,  čím dosahujeme svoje šťastie i spásu.
Z toho  vyplýva, že veriť neznamená  len priznať skutočnosť, že Hospodin je,  lebo aj diabol verí, že Hodpodin  existuje, a predsa sa mu protiví.
Kto správne  verí v Hospodina,  ten vo svojom  každodennom živote stále  viac a  viac spoznáva  Hospodina. Jeho  svätosť, moc, dobrotu a starostlivosť  o neho  samého i  o celý  svet. Kráľ  Dávid, ktorý hlboko veril  v Hospodina a  vo svojom živote  často krát prežíval veľa nešťastia, hovoril o Hospodinu ako o svojom dobrotivom záchrancovi. Pre svoju vieru dostal od Hospodina pomoc i dar videnia Hospodinových skutkov.
Ak budeme  mať správnu vieru, uvidíme  aj Hospodinove skutky, hoci my vieme, že  Hospodin je Duch a svojimi očami  Ho nemôžeme vidieť. No kto   Hospodina  miluje,   ten   spoznáva   Hospodina   nielen  z Hospodinovho stvoriteľského diela, ale aj pociťuje Jeho lásku a dobrotu. Je to podobné  ako  s  poznaním  lásky  rodičov,  o  ktorých aj keď nám niekedy nehovoria, že  nás majú radi, my predsa  zjavne vieme, že nás milujú.  Vo svojom srdci  cítime ich lásku  a nepotrebujeme k tomu  nijaké  dôkazy.  Rodičovskú  i  Božiu  lásku pociťujeme tým viacej, čím viacej my sami Hospodina i rodičov milujeme a plníme ich vôľu.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky