47 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odpoveď. Že smrť Isusa Christa bola celkom odlišná od smrti všetkých ostatných ľudí pre nasledujúce príčiny: po prvé - pre ťarchu našich hriechov, ako o Ňom hovorí prorok:«On niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti» (Iz 53,4-5). Iný prorok akoby v mene Christa hovorí: «Vy všetci, ktorí kráčate cestou, otvorte oči a pozrite, či jestvuje bolesť ako tá moja, ktorá ma zastihla» (Plač 1,12). Po druhé preto, že na Kríži naplnil poslanie kňaza, prinášajúc Seba ako obeť Bohu i Otcu pre vykúpenie ľudského rodu, ako o Ňom hovorí apoštol:«Dal Seba samého ako výkupné za všetkých» (1Tim 2,6). A na inom mieste:«Christos miloval nás a vydal samého Seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône» (Ef 5,2). Taktiež:«Christos zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni» (Rim 5,8). Okrem toho na Kríži vytvoril prostredníctvo medzi Bohom a ľuďmi, ako ten istý apoštol o Ňom hovorí:«[Boh] skrze Neho a v Ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím Jeho krvi na kríži» (Kol 1,20). A na inom mieste:«[Boh] vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž» (Kol 2,14).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky