46 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Že Christos trpel na Kríži telom a nie podľa božstva: lebo božstvo netrpelo, nebolo priklincované ku Krížu, neprijalo opľúvanie, fackovanie a nezomrelo. To, že trpel jedine telom, o tom jasne hovorí apoštol:«teraz s Ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných» (Kol 1,22). Napokon božská prirodzenosť, potom čo prijala na seba ľudskú prirodzenosť, nikdy sa už od nej neoddelila, ani v čase utrpení, ani smrti na Kríži, ani po smrti (Damaský, Beseda na Veľkú sobotu); a hoci sa duša oddelila od tela, božstvo sa neoddelilo ani od tela ani od duše. Preto aj v čase smrti osoba Christova bola tá istá.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky