45 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Tú skutočnosť, že Isus Christos trpel za naše hriechy, nemajúc účasť na nijakom hriechu podľa slov apoštola Pavla: «Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou Krvou Christa» (1Pt 1,18-19). Taktiež aj Ján Krstiteľ svedčí, že Isus Christos, sám nevinný a bezhriešny, trpel za naše hriechy. Tu sú jeho slová: «Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta» (Jn 1,29). Trpel dobrovoľne ako sám hovorí: «Dávam svoj život, aby som si ho znova vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba» (Jn 10,17-18).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky