44 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odpoveď. Šiestim pravdám. Po prvé, že Slovo samo skutočne trpelo na Kríži a skutočne zomrelo tou reálnou ľudskou prirodzenosťou, ktorú prijalo od Panny Márie - ako to vysvitá zo slov Svätého Písma: «Tu zvolal Isus mocným hlasom a hovoril: Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal» (Lk 23,46). A tiež, že Ono skutočne prelialo za nás Svoju drahocennú Krv a touto nás vykúpilo, ako hovorí apoštol: «Predurčil nás, aby sme boli skrze Isusa Christa Jeho synmi... V Ňom máme skrze Jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva Jeho blahodate» (Ef 1,5.7).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky