42 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odpoveď. V tomto pozdrave sa spomína vtelenie Syna Božieho a Jeho dobrodenia, ktoré sú nám darované skrze vtelenie. Nachádza sa v ňom aj učenie (Damaský, Teológia III, 1-2.kap.), že bezpočiatočné Slovo Božie, ktoré zostúpilo z nebies, neprinieslo so Sebou telo, ale ho prijalo v útrobách presvätej Panny od jej najčistejšej krvi, za pomoci Svätého Ducha, a narodilo sa od Nej ako od Svojej pravej Matky. Tomu máme pevne a bez pochybností veriť. A tých, ktorí hovoria, že Spasiteľ zostúpil z nebies s telom a ním prešiel cez svätú Pannu ako cez kanál, Cirkev uznala za heretikov a odsúdila ich (Cyr. Jer., 13. ohlásenie). Okrem toho tento pozdrav nás učí, aby sme nazývali svätú Pannu Bohorodičkou podľa ľudskej prirodzenosti Isusa Christa; a že z Nej sa narodil Christos, dokonalý Boh a dokonalý človek. Taktiež v tomto pozdrave a menovite v slove: blahodátnaja (blahodaťou obdarená), ktorým sa nazýva Panna, nachádza sa aj učenie, že Ona je účastná na Božej blahodati oveľa viacej, než ktorékoľvek iné stvorenie; veď Ona je Matka Božia. Preto ju Cirkev povznáša vyššie, ako Cherubínov a Serafínov, Ona je vyššie, ako všetci anjeli, keď stojí po pravici Svojho Syna v cti a sláve, ako hovorí žalmista «Kráľovná Ti stojí po pravici v pozlátenom pestrom rúchu odetá» (Ž 44,10). Toto pozdravenie každý kresťan musí čítať s bázňou, prosiac Pannu o orodovanie, lebo modlitba Matky nachádza milosť u Syna. Kto jej chce priniesť horlivé modlitby, nech číta akafist (pri čítaní ktorom sa stojí, nesedí), iné modlitby a cirkevné spevy, ktoré sa skladali na Jej počesť.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky