41 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 41. Čo si máme myslieť o tomto pozdrave?             

Za prvé máme veriť, že tento pozdrav má svoj počiatok a pokračovanie od samého Boha a je prinesený na zem archanjelom pre ľudí. Lebo archanjel by sa ho neopovážil vyrieknuť, keby to Boh nebol prikázal. Podobne aj svätá Alžbeta svoje slová vypovedala podľa vnuknutia Svätého Ducha, na čo poukazuje evanjelista: Alžbetu naplnil Duch Svätý. I zvolala mocným hlasom a povedala: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života (Lk 1,41-42). Taktiež aj slová, ktoré pripojila Cirkev, pochádzajú od Svätého Ducha. Tá istá Cirkev svojou mocou nariadila veľmi často zopakovať tento pozdrav v čase modlitieb na počesť svätej Panny.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky