40 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 40. Čo ešte obsahuje tento článok?

Učenie o prečistej Panne Bohorodičke Márii. Keďže sa stala hodnou byť prostredníčkou v takej tajine, všetci pravoslávni sú povinní patričným spôsobom Ju oslavovať i uctievať ako Matku nášho Hospodina Isusa Christa, alebo lepšie povedané ako Bohorodičku. Preto Cirkev Jej zostavila zo slov archanjela Gabriela a svätej Alžbety pozdrav, ku ktorým pripojila ešte niekoľko vlastných slov, a to: Bohorodice, Dêvo, rádujsja, blahodátnaja Maríje, Hóspoď s Tobóju, blahoslovéna Tý v ženách, i blahoslovén plód čréva Tvojehó, jáko Spása rodíla jesí dúš nášich (Bohorodička, Panna, raduj sa, blahodaťou obdarená Mária, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Spasiteľa našich duší).   
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky