39 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 39. Po tretie čomu nás učí tento článok viery?            

Že vtelenie Christovo sa dovŕšilo za pomoci Svätého Ducha, takže svätá Panna ako bola Pannou pred počatím (Iz 7,14), tak aj v počatí, aj po počatí a v samotnom rodení ostala Pannou. Lebo Isus Christos sa narodil od Nej - zachovajúc neporušenou pečať Jej panenstva; a preto Ona aj po rodení ostáva Pannou až naveky.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky