38 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 37. Čomu nás učí tento článok viery?            

Štyrom pravdám. Po prvé, že Boží Syn podľa svojho zasľúbenia pre našu spásu zostúpil z nebies do útroby Prečistej Panny Márie, ako sám o Sebe hovorí: Veď nik nevystúpil do neba, jedine Ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka (Jn 3,13). Zostúpil z nebies nemeniac pritom miesto: pretože ako Boh sa nachádza všade a všetko napĺňa. Ale takto sa zaľúbilo Jeho velebnosti - pokoriť sa, prijmúc ľudskú prirodzenosť. Po druhé: tento článok učí, že náš Hospodin Isus Christos  prijal ľudskú prirodzenosť - pravú a nie zdanlivú alebo domnelú. Jeho telo sa počalo v útrobe preblaženej Panny vtedy, keď Ona anjelovi odpovedala: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova (Lk 1,38). Vtedy sa On odrazu stal dokonalým človekom so všetkými časťami ľudského tela a rozumnou dušou, zjednocujúcou sa s božstvom (Damaský, Teol. 3.1): a v tej istej jednej Osobe sa stal pravým Bohom a pravým človekom. Tak isto aj nepoškvrnená Panna sa stala Bohorodičkou, ako jej povedala Alžbeta: A odkiaľ to mám, že matka môjho Pána prichádza ku mne (Lk 1,43). Navyše treba vedieť, že v Isusu Christu ani božská prirodzenosť sa nezmenila na ľudskú, ani ľudská prirodzenosť na božskú. Ale aj jedna aj druhá prebývala dokonale v jednej Osobe so všetkými svojimi vlastnosťami okrem hriechu, ktorý sa viaže k ľudskej prirodzenosti.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky