35 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 35. Prečo sa nazýva Syn Boží jednorodeným?

Písmo Sväté jasne hovorí, že Syn Boží je Jednorodený: «Videli sme Jeho slávu, slávu ako Jednorodeného od Otca». A nižšie: «Jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom» (Jn 1,14.18). Jednorodeným sa nazýva preto, lebo podľa podstaty je iba jeden Syn Boží. Ostatní, ktorí sa nazývajú Božími synmi, majú tento názov podľa blahodate a usynovenia (adoptácie), a nie podľa prirodzenosti, pretože všetci sú veriaci a Bohom vyvolení ľudia.
              
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky