33 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 33. Čomu učí pravoslávnych tento článok viery?

Objasňuje dve skutočnosti. Za prvé, že Syn Boží, Isus Christos, je Boh večný, zrodený z Otcovej vlastnej podstaty, dôstojnosťou a slávou, rovnakou Otcovi, ako sám o Sebe hovorí: «A teraz, Otče, osláv ma u sebe slávou, ktorú som mal u Teba skôr, ako povstal svet» (Jn 17,5); za druhé, tento článok učí, že Isus Christos je Stvoriteľ nie iba vecí, ale samotného času a veku, v ktorom veci dostali bytie, ako povedal apoštol: «cez ktorého stvoril aj svet» (Žid 1,2). O veciach existujúcich však evanjelista Ján hovorí: «svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal» (Jn 1,10).
              
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky