31 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 31. Čo sa ešte naučíme z tohto článku viery o Bohu a tvoroch?

Každé dobro, ktoré si len môžeš predstaviť v svojom rozume, sa vzťahuje na Boha, výsostného Dobra ako na príčinu a počiatok. Naopak, pomysli si, že každé zlo je Jemu cudzie a je vzdialené od Neho, nie podľa miesta, ale podľa prirodzenosti. O tvorstve však usudzuj následovne: keďže je stvorené Blahým, aj ono samé je dobré, s tým rozdielom, že tvor rozumný a slobodný, keď sa odkloní od Boha, stáva sa zlým – ale nie preto, že je tak stvorený. Preto príčiny jeho konania sa priečia rozumu. Nerozumné tvorstvo však, keďže nemá slobodu, je dokonale dobré podľa svojej prirodzenosti.
              
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky