29 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 29. Keďže Boh je Stvoriteľ všetkého, nemá sa aj starať o všetko?

Správne. On presne pozná všetko od malého až po veľké a zvlášť sa stará o celé stvorenie, ako to vidíme zo slov Christových:«Či nepredávajú dva vrabce za halier? A ani jeden z nich nepadne na zem bez (vôle) vášho Otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave» (Mt 10,29-30). Takáto prozreteľnosť sa jasne odhaľuje aj v Starom zákone ústami Dávida, keď hovorí: «Na Teba sa upierajú oči všetkých, Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije» (Ž 144,15-16).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky