28 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 28. Keď sa ľudia rodia v stave hriešnosti, či iba telo pochádza zo semena Adamovho alebo s ním aj duša?           

Ľudské telo pochádza z  Adamovho semena a duša je daná Bohom ako hovorí Písmo:«Hospodin, ktorý rozprestrel nebesá a založil zem, ktorý utvoril ducha v človeku» (Zach 12,1). A na druhom mieste:«Prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal» (Kaz 12,7). Pri tom keby duša dostávala svoje bytie z ľudského semena, spolu s ním by aj zomierala a menila sa v prach. Ale v Písme vidíme opak toho, tam kde Christos zločincovi na Kríži hovorí:«Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji»(Lk 23,43). Telo lotra zostalo na Kríži a duša ako duch nesmrteľný, vošla s Christom do raja. Ale keby duša dostala bytie z ľudského semena, spolu s telom by umrela na Kríži. Okrem toho, ako by mohli byť pravdivé tieto slová nášho Hospodina:«Ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov; Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých» (Mt 22,31-32). Toto treba rozumieť nie o tele, ale o duši, nakoľko telá mŕtvych sa už zmenili na prach, a tieto slová sú správne vo vzťahu k duši, ktorá je vždy živá a vlastná Bohu. Ale keby duša pochádzala z toho istého semena, z ktorého pochádza telo, spolu by aj umierali. Duša je daná Bohom v tom čase, keď sa vytvára telo, a stáva sa schopným na jej prijatie. Keď ona vchádza, rozlieva sa v celom tele, podobne ako oheň v rozžeravenom železe (Damaský, Teológia, 1,17). ale predovšetkým zaujme miesto v hlave a v srdci.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky