27 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 27. Čo je sloboda?

Sloboda človeka je úmyselné nezávislé želanie, pochádzajúce z rozumu alebo rozumnej duše, konať dobro alebo zlo. Lebo rozumné tvory musia mať prirodzenosť autokratickú a pôsobiť slobodne pod vedením rozumu. Tento rozum, keď sa človek nachádzal v stave nevinnosti, t.j. skôr než zhrešil, bol neporušený vo svojej dokonalosti, ale hriech ho skazil. Vôľa, i keď zostala neporušenou vo vzťahu k želaniu dobra či zla, predsa sa stala v jedných viac náklonnou ku zlu a v druhých k dobru. O tom Bazil Veľký takto hovorí: «Podľa vlastného želania a priania každý môže byť alebo semenom svätým alebo jeho opakom. Vypočuj si, čo hovorí Pavol: v Isuse Christe som vás rodil dobrozvestovaním (1Kor 4,15). Vypočuj si, čo je ešte povedané: Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími (Jn 1,12)». Tento svätý učiteľ poukazuje na to, že síce ľudská vôľa sa skazila prvotným hriechom, ale pri tom všetkom aj teraz sa nachádza vo vôli každého - byť dobrým a Božím dieťatkom alebo byť zlým a synom diabla. Všetko to závisí od voľby a sily človeka, ale tak, že k dobru prikláňa človeka Božia blahodať, ktorá ho aj odkláňa od zla, nerobiac však nátlak na jeho slobodu.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky