25 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 25. Keď Boh vedel, že Adam zhreší, prečo ho stvoril?

Boh dokonale vedel nie len o hriechu Adama, ale aj o zlobe Dennice (Lucifera) predtým, než ho stvoril, aj o každej málo významnej myšlienke, ktorú on bude obracať v ume, a o každom čine, ktorý bude konať. I napriek tomu Boh nechcel, aby hriech človeka alebo zloba diabla prevyšovali Jeho Božskú dobrotu (Damaský, Teológia, 2,27). A tak, aby vyjavil svoju neobyčajnú dobrotu, Boh stvoril tohto anjela dobrým, a ten sa stal zlým podľa svojej vlastnej vôle. Práve tak stvoril On aj človeka, ktorý zhrešil na popud diabla. Čo sa ale týka človeka, Boh zariadil tak, aby pre jeho hriech ešte viac zažiarila Božia blahosť. Boh určil, že pošle na zem svojho jednorodeného Syna, aby On, prijmúc telo od Prečistej Panny pričinením Svätého Ducha, vykúpil človeka a voviedol ho do Božieho kráľovstva vo väčšej sláve, než akú mal v raji, aby sa zhanobil diabol. Preto tento hriech nebol prekážkou pre Boha, aby stvoril človeka.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky