24 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 24. Všetci ľudia sú podrobení tomuto hriechu?

Keďže v Adamovi všetci ľudia boli v stave nevinnosti, akonáhle on zhrešil, aj my sme zhrešili v ňom a dostali sme sa do stavu hriešneho. A preto sme podrobení nie iba hriechu, ale aj potrestaniu za hriech. Tento trest je odhalený v nasledujúcom Božom rozhodnutí: «V deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš» (1M 2,17). To isté hovorí aj apoštol:«Ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - a tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili» (Rím 5,12). Preto s týmto hriechom sa počíname v lone matky a rodíme sa, ako hovorí svätý žalmista:«Hľa v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka» (Ž 50,7). Tento hriech sa nazýva prarodičovským za prvé preto, že pred ním človek nebol poškvrnený žiadnym hriechom. Diabol však už bol v úpadku následkom svojho hriechu a na jeho zvádzanie vznikol aj tento takzvaný prvotný hriech. Adam mu podľahol a tým aj my všetci, ktorí od neho pochádzame. Za druhé preto, že človek je počatý nie inak, ako v hriechu.
                            
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky