22 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 22. Čo máme vedieť o ostaných stvoreniach?

Že Boh všetko stvoril z nebytia svojim príkazom, naposledy stvoril človeka a postavil ho pánom nad celým stvorením, ktoré sa nachádza pod nebom a povedal:«Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou» (1M 1,26). To isté hovorí aj svätý žalmista:«Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy. Všetky ovce i voly aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby i to, čo chodí morskými cestami» (Ž 8,7-9). A vyššie:«Málo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil» (verš 6). Keďže človek nedodržal Božie prikázania v raji, keď bol nevinný, ale si vzal zo zakázaného ovocia a jedol, stratil zato svoje postavenie a ten stav, ktorý mal v čase  svojej nevinnosti. Ako vyhnanec z raja sa stal takým, akým ho opisuje prorok, hovoriac:«Človek neostáva v nádhere, podobný je statku, ktorý hynie» (Ž 48,21) a vypočul trest:«Si prach a do prachu sa vrátiš» (1M 3,19).
              
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky