20 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 20. Na koľko skupín sa delia anjeli?

Dionýz hovorí (Nebeská hierarchia 6.a 7. kapitola), že sa delia na deväť radov a tieto rady tvoria tri stupne. Na prvom stupni sa nachádzajú tí, ktorí sú bližšie k Bohu ako: tróny, cherubíni a serafíni. Na druhom stupni sú: mocnosti, panstvá a sily. Na treťom: anjeli, archanjeli, kniežatstvá.
Zoradené sú v takom poriadku, že nižší anjeli dostávajú osvietenie a dobrodenia Božie skrze vyšších. Títo anjeli sa upevnili v milosti Božej navždy, keďže nesúhlasili s «Dennicou» povstať proti Bohu, dostali aj túto blahodať, takže už nemôžu hrešiť, avšak nie pre svoju prirodzenosť, ale pre Božiu blahodať. Tieto krátke poznámky, urobené v tomto krátkom výklade pravoslávneho učenia sú dostačujúce pre poznanie anjelov. Jedným slovom vieme, že anjeli nám pomáhajú a  prihovárajú sa za nás a my ich privolávame v každej našej modlitbe, aby prosili za nás Boha. Tobôž privolávame toho anjela, ktorý je našim strážcom.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky