18 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 18. V tomto článku sa nachádza slovo Stvoriteľ; skutočne je Boh Stvoriteľom všetkých vecí?

Bez akýchkoľvek pochybností Boh je Stvoriteľom všetkých viditeľných i neviditeľných stvorení. Predovšetkým On vytvoril Svojou mysľou z ničoho všetky nebeské sily ako vynikajúcich ospevovateľov Svojej slávy a stvoril ten rozumný svet, ktorý pre danú jemu blahodať, pozná Boha a vždy vo všetkom je oddaný Jeho vôli. Po tomto bol stvorený Bohom z ničoho tento viditeľný a hmotný svet. Naposledy Boh stvoril človeka, ktorý pozostáva z nehmotnej a rozumnej duše a hmotného tela, aby už z toho jediného, takýmto spôsobom stvoreného človeka bolo vidno, že On je Stvoriteľom obidvoch svetov, aj nehmotného aj hmotného. Preto sa človek nazýva malým svetom: lebo on nosí v sebe obraz celého veľkého sveta (Damaský: Bohoslovie, 2. kniha, 3.kapitola, 2 - v ruštine).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky