1 - Pravoslávna cirkevná obec v Trnave

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázka 1. Čo potrebuje pravoslávny kresťan, aby získal večný život? Pravú vieru a dobré skutky. Lebo kto má aj jedno aj druhé, ten je pravý kresťan, ktorý má pevnú nádej na večnú spásu podľa svedectva Svätého Písma: „Zrité li úbo, jáko ot dêl opravdájetsja čelovêk, a ne ot vêry jedínyja [Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery]“ (Jak 2,24). A nižšie: „Jákože bo têlo bez dúcha mertvó jésť, táko i vêra bez dêl mertvá jésť [Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov]“ (Jak 2,26). To isté hovorí na inom mieste aj božský Pavol: „Imêja vêru i blahúju sóvêsť, júže nêcyji otrínuvše, ot vêry otpadóša [Aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere]“ (1Tim 1,19). A na druhom mieste: „Imúščym tájinstvo vêry v čístêj sóvêsti [Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí]“ (1Tim 3,9).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky